Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5058
Ewa Gugała-Hugues • Zarządzanie zmianą i komunikacją • Warszawa

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I KOMUNIKACJA ZMIANY

CEL

Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zmianą i komunikacji oraz poznanie narzędzi i metod do wykorzystania w tym procesie.

DLA OSÓB, KTÓRE

 • wprowadzają zmiany lub uczestniczą w procesie zmian, zatem chcą poznać i zrozumieć mechanizmy oraz efektywnie przeprowadzić cały proces
 • chcą poznać przyczyny odmiennych reakcji na zmianę
 • odpowiadają za dobrą komunikację w procesie zmiany

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • rozumieć symptomy nadchodzących zmian i ich przyczyny
 • analizować wpływ czynników zewnętrznych  i wewnętrznych na zmiany w firmie
 • zrozumieć psychologiczne aspekty procesu zmiany
 • zidentyfikować źródła i przyczyny oporu wobec zmiany oraz odpowiedzieć na nie
 • opracować strategię i plan wprowadzenia zmiany w organizacji
 • zrozumieć rolę i zadania kluczowych postaci w procesie zmiany
 • zrozumieć i zaspokoić  potrzeby interesariuszy procesu zmiany
 • opracować i zastosować skuteczną komunikację w procesie zmiany
 • przygotować się do wdrożenia zmiany i ewaluacji procesu

FORMUŁA

 • Szkolenie oparte jest na case study, które przedstawia sytuację biznesową – organizację w obliczu zmian, a uczestnicy wypracowują kolejne etapy w tym procesie.
 • Program podzielony jest na na bloki tematyczne, zawierające  teorię i jej praktyczne zastosowanie i przebiega według następującego schematu:  prezentacji teorii dotyczącej konkretnego zagadnienia a następnie ćwiczenia poznanych narzędzi i technik. Podejście takie pozwala uczestnikom zrozumieć przyczyny zmian, poznać etapy procesu i używać rekomendowane modele i schematy w trakcie zajęć, w odniesieniu do konkretnej firmy.
 • Szkolenie jest interaktywne, znakomitą większość czasu uczestnicy pracują indywidualnie i w małych zespołach, dyskutują i wymieniają  poglądy.
 • Materiał teoretyczny ilustrowany jest przykładami z biznesu, literatury i  prasy, filmami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku i po angielsku

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Rozpoczęcie szkolenia

 • prezentacja doświadczeń oraz weryfikacja poglądów na temat procesu zmiany

Świat zmian

 • stabilność a zmiana w kontekście osiągania sukcesu
 • przyczyny zmian we współczesnym świecie

Psychologia zmiany

 • odczucia wobec zmian i ich przyczyny, psychologiczne źródła oporu
 • typy reakcji na zmianę i związane z tym zachowania, indywidualna reakcja na zmianę
 • fazy zmiany – omówienie modeli, przykłady

Dostrzeżenie potrzeb zmiany

 • czynniki i zjawiska powodujące zmiany w firmach
 • opracowanie wizji i jednoznacznych celów zmiany

Określenie skali i zakresu zmian w organizacji

 • rozpoznanie: analiza wpływu zmiany –  kroki w procesie
 • skutki wdrożenia nowych standardów

Kluczowe postaci w procesie zmiany

 • określenie ról, zadań i odpowiedzialności oraz sposobów zaangażowania w proces
 • poznanie oczekiwań interesariuszy, analiza ich postaw i strategie postępowania
 • zespół przeprowadzający zmianę – zadania, kompetencje i dobór członków zespołu

Wybór optymalnej strategii wprowadzenia zmiany

 • analiza możliwości i kryteria wyboru strategii, KPIs

Plan i harmonogram wprowadzenia zmiany

 • technika planowania i podziału odpowiedzialności
 • możliwe ryzyka w procesie, taktyki minimalizacji ryzyk

Komunikacja w procesie zmiany

 • waga dobrej komunikacji, przykłady porażek i sukcesów
 • zbudowanie efektywnej strategii i planu komunikacji, wybór metod i mediów

Dostosowanie pracowników do wymogów zmiany

 • analiza luki kompetencyjnej
 • budowanie planów szkoleń i podnoszenia kwalifikacji

Monitorowanie procesu zmiany

 • metody ewaluacji procesu zmiany, wskaźniki sukcesu i efektywności
 • reagowanie na problemy, źródła wsparcia w procesie zmiany

Ewaluacja  procesu zmiany

 • model i zasady oceny skuteczności, realizacji założeń
 • przyczyny niepowodzeń w procesie zmian

Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, gdyż zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych pozwalających wykorzystać poznane techniki i metody pracy już na zajęciach. W przypadku szkoleń zamkniętych, ostateczna wersja programu jest efektem poznania potrzeb uczestników i celów Klienta, zatem niektóre zagadnienia mogą być rozbudowane lub skrócone.