Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5058
Ewa Gugała-Hugues • Skuteczne szkolenia • Zarządzanie zespołem pracowników • projektowym • sprzedażowym • Kierowanie zespołem • Warszawa

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

CEL  

Wzmocnienie kompetencji lidera zespołu projektowego poprzez poznanie zasad, metod i technik pomagajacych skutecznie kierowac zespołem powołanym do realizacji projektu.

DLA OSÓB, KTÓRE

 • są liderami projektów i dostrzegają potrzebę doskonalenia kompetencji przywódczych w kontekście pracy projektowej
 • uczestniczyły w pracy zespołu projektowego i będą samodzielnie kierowały zespołem

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIU UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • stworzyć zespół projektowy z grupy ludzi oddelegowanych do projektu
 • jasno sprecyzować cel wspólnego działania i uzyskać akceptację zespołu
 • ustalić zasady pracy i dobrej komunikacji w zespole i poza nim
 • dobierać środki komunikacji, nie angażować emocji, nawet w sytuacjach trudnych
 • dostrzec potrzeby poszczególnych osób i odpowiednio je zmotywować
 • rozwiązywać spory, udzielać informacji zwrotnej
 • dopasować sposób kierowania zespołem do sytuacji i celu projektu
 • spojrzeć na projekt jak na ciekawe wyzwanie pozwalajace zdobyć nowe kompetencje

FORMUŁA

 • Program szkolenia jest efektem osobistych doświadczeń trenerki i obserwacji pracy liderów zespołów projektowych. Prezentuje dobre praktyki do zastosowania, nie unika dyskusji o tych nie najlepszych. Przedstawia zasady i metody pozwalające tak kierować zespołem, aby osiągać założone cele. Pozwala na poszerzenie wiedzy, umożliwia poznanie swoich  mocnych i słabych stron w obszarze kierowania zespołem ludzi.
 • Spotkanie ma charakter warsztatowy, mocno angażuje uczestników, którzy pracują w małych zespołach,  realizują ćwiczenia w parach i indywidualnie. Uczestnicy zachęcani są do dzielenia się problemami i szukania rozwiązań, udzielają sobie nawzajem wskazówek i życzliwych acz rzeczowych komentarzy.
 • Program szkolenia pokazuje przykłady z biznesu oraz  sprawdzone metody do zastosowania w pracy projektowej. Wykorzystywane są studia przypadków, testy, scenki, analizy fragmentów filmów, artykułów prasowych, dyskusje.
 • Materiał teoretyczny ilustrowany jest  przykładami z literatury i  prasy branżowej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 

Rozpoczęcie

 • wymiana informacji i wnioski z dotychczasowych doświadczeń uczestników w obszarze pracy projektowej

Logika pracy projektowej – uporządkowanie wiedzy

 • projekty w strategii organizacji, zarządzanie funkcyjne a projektowe
 • źródła niepowodzeń i pułapek czyhających na osoby zaangażowane w projekt
 • definicja i cechy projektu, terminologia, dokumentacja projektowa
 • postaci występujace w pracy projektowej i ich odpowiedzialności (sponsor, lider, interesariusze, użytkownicy)

Budowanie zespołu projektowego

 • kryteria i uwarunkowania biznesowe
 • cel projektu a cele członków zespołu
 • pożądany skład zespołu projektowego, role zespołowe (model Belbina)
 • charakterystyka i sposób pracy skutecznego zespołu
 • etapy budowania zespołu i zadania lidera na każdym etapie (model Tuckmana)
 • współczesne teorie dotyczące efektywnych zespołów, przykłady z biznesu

Skuteczny lider zespołu projektowego

 • teorie przywództwa w biznesie, sposoby zarzadzania ludźmi i ich skutki
 • autodiagnoza – jakim jestem liderem
 • teoria zarządzania sytuacyjnego i jej skuteczność w pracy projektowej (teoria Adair’a)
 • rola, zadania i wymagane kompetencje lidera zespołu projektowego
 • wyzwania stojące przed liderem

Działania pomocne w kierowaniu zespołem projektowym

 • rodzaje zachowań, techniki, modele, narzędzia
 • kluczowe ustalenia, organizacja pracy, zasady
 • planowanie pracy i rozdzielanie zadań projektowych, techniki
 • rozwiązywanie problemów: źródła i symptomy trudnych sytuacji
 • podejście do konfliktów w pracy nad projektem, rola konfliktów
 • motywowanie członków zespołu: teorie i skuteczne motywatory
 • dobra rozmowa, skuteczna informacja zwrotna, metody i zasady udzielania
 • o czym lider musi zawsze pamiętać

Komunikacja w zespole projektowym i poza nim

 • środki, metody i zasady komunikacji z osobami zaangażowanymi w projekt
 • model „język perswazji”, zwroty pomocne do realizacji celu projektu
 • czynniki, od których zależy forma, treść, cel, oczekiwane efekty
 • zasady przygotowania dobrego wystąpienia lidera projektu

Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, gdyż zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych pozwalających wykorzystać poznane techniki i metody pracy już na zajęciach. W przypadku szkoleń zamkniętych, ostateczna wersja programu jest efektem poznania potrzeb uczestników i celów Klienta, zatem niektóre zagadnienia mogą być rozbudowane lub skrócone.