Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5058
Ewa Gugała-Hugues • Szkolenia i kursy project management • Szkolenia z zarządzania projektami • Podstawy zarządzania projektami • Warszawa

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

CEL

Przygotowanie uczestników do pełnienia ról lidera projektu i członka grupy projektowej poprzez przegląd i rozwój ich kompetencji w zakresie zarządzania projektami.  

DLA OSÓB, KTÓRE 

 • kierują projektami lub uczestniczą w realizacji projektu
 • chcą poznać i zrozumieć zasady rządzące prowadzeniem projektu
 • chcą poznać i zrozumieć różnice między zarządzaniem funkcyjnym a projektowym

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • wskazać i uzasadnić przyczyny rozpoczęcia projektu
 • zdefiniować cel i zakres projektu, rozdzielić pracę
 • zbudować zespół projektowy i efektywnie nim kierować
 • zarządzać interesariuszami i poznać potrzeby użytkowników
 • przygotować plan i harmonogram prac projektowych
 • przewidzieć ryzyka oraz zarządzać komunikacją w projekcie
 • monitorować i kontrolować wdrożenie
 • ocenić dokonania projektowe i przygotować raport podsumowujący projekt
 • wykorzystać  dokumentację projektową

 FORMUŁA

 • Warstwa merytoryczna programu najbliższa jest metodyce Project Management Institute (PMI) i wzbogacona o sprawdzone kompendium dobrych praktyk projektowych.
 • Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu i koncentruje się na efektywnych taktykach, technikach, narzędziach i zachowaniach, prowadząc uczestników poprzez to instrumentarium, symulując, chronologicznie, przebieg projektu przez organizację przedstawioną w case study.
 • Program unika podejścia akademickiego tj. podziału na sesje tematyczne i omawiania zagadnień w oderwaniu od procesu projektowego. Odwołuje się do doświadczenia uczestników, wskazuje skuteczne rozwiązania i narzędzia a eliminuje mniej skuteczne zachowania i standardy pracy. Szkolenie jest  interaktywnym warsztatem z udziałem uczestników do 80% czasu. Formy pracy: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki, mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach oraz ćwiczenie nowego sposobu pracy przy zastosowaniu narzędzi projektowych.
 • Uczestnicy otrzymują: komplet dokumentacji projektowej zgodnej ze standardami PMI (wzorce, arkusze, karty,) a także materiały pomocnicze poszerzające i pogłębiające omówione zagadnienia.

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku i po angielsku

  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Rozpoczęcie

 • przegląd opinii i doświadczeń uczestników dotyczących zarządzania projektami

Logika myślenia projektowego

 • definicja i cechy projektu, terminologia, cykl życia projektu
 • zarządzanie funkcyjne a projektowe, style zarządzania projektem, definicja sukcesu

Koncepcja projektu

 • analiza pomysłu na projekt, uzasadnienie biznesowe
 • kiedy rozpoczynać a kiedy zrezygnować z projektu

Lider projektu

 • rola, zadania i kompetencje, zakres odpowiedzialności skutecznego lidera projektu

Zespół projektowy

 • charakterystyka i sposób pracy skutecznego zespołu projektowego
 • kryteria tworzenia zespołu projektowego, fazy rozwoju zespołu i działania lidera

Współpraca ze sponsorem

 • rola, zadania, kryteria identyfikacji sponsora oraz metody zarządzania sponsorem

Interesariusze i użytkownicy

 • definicja,  identyfikacja interesariuszy i zarządzanie interesariuszami
 • identyfikacja i analiza potrzeb użytkowników, ich wpływ na powodzenie projektu
 • sposoby pozyskiwania wiarygodnej informacji od użytkowników

Określenie celu projektu

 • potrzeby użytkowników a cel projektu
 • określenie celu projektu, kryteria weryfikacji celu

Karta projektu oraz uzyskanie akceptacji decydentów

 • definicja, rola i zawartość – kluczowe parametry
 • taktyki uzyskania akceptacji decydentów

Planowanie projektowe

 • metodologia, struktura podziału pracy, pojęcia: cele, kamienie milowe, pakiety zadań
 • harmonogram projektu (diagramy GANTT, PERT, ścieżka krytyczna)
 • określanie zasobów w projekcie, budżetowanie projektu

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • definicja ryzyka i identyfikacja ryzyk
 • zarządzanie ryzykiem w projekcie, minimalizacja ryzyk, wycena ryzyka
 • plan awaryjny, definicja i cel, zasady i metody przygotowania

Komunikacja w projekcie

 • zarządzanie komunikacją w celu uzyskania uzyskanie przychylności dla projektu
 • techniki i metody komunikacji w projekcie, plan komunikacji i system kontroli

Monitorowanie przebiegu i wdrożenia projektu

 • cele i zasady oraz system monitoringu, techniki, system raportowania

Ewaluacja projektu

 • rozliczenie projektu, raport  zamknięcia, analiza sukcesów i porażek
 • najczęstsze przyczyny niepowodzeń w projekcie

Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia  

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, gdyż zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych pozwalających wykorzystać poznane techniki i metody pracy już na zajęciach. W przypadku szkoleń zamkniętych, ostateczna wersja programu jest efektem poznania potrzeb uczestników i celów Klienta, zatem niektóre zagadnienia mogą być rozbudowane lub skrócone.