Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5058
Ewa Gugała-Hugues • Szkolenia sprzedażowe • Szkolenia techniki sprzedaży • Warszawa

TECHNIKI SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY

CEL

Nauczyć się jak skutecznie sprzedawać i budować relacje z klientami poprzez poznanie procesu sprzedaży, jego aspektów psychologicznych i pożądanych zachowań.

DLA OSÓB, KTÓRE

 • rozpoczynają przygodę ze sprzedażą
 • mają doświadczenie praktyczne w sprzedaży, ale chcą odświeżyć wiedzę
 • wspomagają sprzedaż działaniami pośrednimi (pracownicy marketingu, trade marketingu i obsługi klienta)
 • od czasu do czasu muszą coś sprzedać (usługi, produkty a nawet siebie np. na interview)

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • zbudować klimat i relacje z klientem
 • rozpoznać typ klienta i zastosować odpowiednią technikę komunikacji
 • wykorzystać elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu przełamania barier w kontakcie z klientami
 • zastosować metody aktywnego słuchania oraz umiejętności dostosowania do rozmówcy
 • wykorzystać swoje mocne  strony w procesie sprzedaży
 • zastosować model rozmowy handlowej
 • rozpoznać i zrozumieć potrzeby klienta, motywy zakupu, ryzyka zakupowe i w konsekwencji dopasować ofertę do potrzeb klienta
 • mówić językiem korzyści i właściwie prezentować ofertę
 • wykorzystać techniki budowania relacji z klientem po zakończeniu sprzedaży

FORMUŁA

 • Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy, ukierunkowany na nabywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności sprzedażowych. Są one przyswajane w trakcie ćwiczeń indywidualnych (odgrywanie ról) i grupowych (analiza przypadków, projektowanie rozwiązań sytuacyjnych, dyskusje grupowe) oraz mini wykładów, które poprzedzają ćwiczenia bądź stanowią podsumowanie ich przebiegu.
 • Program szkolenia zakłada aktywne uczestnictwo w zajęciach, otwarte dzielenie się problemami dyskutowanie i szukanie rozwiązań, udział w ćwiczeniach i udzielanie sobie wzajemnie konstruktywnej informacji zwrotnej. Uczestnicy pracują indywidualnie, w parach lub małych zespołach. Prezentują wnioski z ćwiczeń, wypowiadają się na forum grupy, co pozwala doskonalić techniki wystąpień i prezentacji, ważne w procesie sprzedaży.
 • Teoria  ilustrowana jest przykładami z biznesu, literatury i  prasy branżowej oraz filmami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku i po angielsku

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Rozpoczęcie

 • weryfikacja dotychczasowych doświadczeń w obszarze sprzedaży

Wprowadzenie do sprzedaży

 • miejsce sprzedaży w procesie wdrażania strategii organizacji
 • postrzeganie sprzedaży, sylwetka i kompetencje skutecznego handlowca
 • autodiagnoza – indywidualne predyspozycje sprzedażowe

Klient jako najważniejsza osoba w procesie sprzedaży

 • psychologiczne aspekty procesu zakupów
 • poznanie potrzeb i oczekiwań klienta, proces decyzyjny i ryzyka zakupowe
 • budowanie relacji z klientem, sprzedaż transakcyjna a relacyjna

Skuteczna komunikacja w procesie sprzedaży

 • zasady i techniki aktywnego słuchania
 • umiejętność zadawania pytań, rola pytań w rozmowie
 • parafrazowanie, wyjaśnianie, podsumowanie
 • struktury językowe budujące relacje

Komunikacja z różnymi typami klientów

 • bariery w komunikacji, typy osobowości klientów, kryteria (np. style społeczne)
 • skuteczne metody komunikacji z różnymi typami klientów

Cele w procesie sprzedaży

 • cele strategiczne organizacji a cele sprzedażowe, kaskada celów,
 • technika wyznaczania precyzyjnych celów
 • zasadność wyznaczania precyzyjnych celów w działaniach sprzedażowych

Proces sprzedaży

 • rodzaje sprzedaży i etapy procesu
 • przygotowanie do spotkania z klientem, działania
 • struktura rozmowy sprzedażowej

Spotkanie i rozmowa z klientem

 • rozpoczęcie spotkanie, budowanie relacji, waga tego etapu
 • poznanie potrzeb i oczekiwań klienta, techniki
 • prezentacja oferty: językiem handlowca czy językiem korzyści
 • odpowiadanie na zastrzeżenia i wątpliwości klienta
 • zawarcie kontraktu, zakończenie spotkania, techniki zamykania sprzedaży

Trudne sytuacje w kontaktach z klientami

 • poszukiwanie rozwiązań w odniesieniu do praktyki biznesowej

Prezentacje działań sprzedażowych w odniesieniu do studium przypadku 

 • wykorzystanie poznanych technik i modeli, dyskusja, informacja zwrotna

Działania wiodące do utrzymania relacji z klientem po sprzedaży

Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, gdyż zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych pozwalających wykorzystać poznane techniki i metody pracy już na zajęciach. W przypadku szkoleń zamkniętych, ostateczna wersja programu jest efektem poznania potrzeb uczestników i celów Klienta, zatem niektóre zagadnienia mogą być rozbudowane lub skrócone.