Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5058
Ewa Gugała-Hugues • Szkolenia z zarządzania zespołem • Organizacja pracy • Motywowanie pracowników • Warsztaty • Warszawa

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

CEL

Zdobycie wiedzy i umiejętności, które wzmocnią kompetencje uczestników jako liderów zespołów a w konsekwencji pozwolą lepiej wykorzystać potencjał pracowników, ich wiedzę i kreatywność.

DLA OSÓB, KTÓRE

 • kierują zespołami i odpowiadają za realizację zadań  wynikających ze strategii firmy
 • chcą wiedzieć, jak wykorzystać potencjał pracowników poprzez umiejętne  formułowanie celów, podejmowanie decyzji, delegowanie zadań, motywowanie i rozwiązywanie konfliktów

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • zbudować skuteczny zespół
 • organizować pracę członków zespołu, delegować i koordynować zadania
 • ustalać indywidualne cele oraz wspierać ich osiągnięcie
 • oceniać,  motywować, chwalić  oraz rozwiązywać sytuacje konfliktowe
 • stosować efektywną komunikację z członkami zespołu

FORMUŁA 

 • Program szkolenia jest efektem doświadczeń trenerki i pracy z zespołami w strukturach organizacji biznesowych. Prezentuje dobre praktyki do zastosowania, nie unika dyskusji o złych działaniach. Odnosi cele zespołu i poszczególnych osób do celów strategicznych firmy. Szkolenie pozwala poznać swoje mocne i słabe strony w obszarze przywództwa.
 • Spotkanie ma charakter warsztatowy, mocno angażuje uczestników, którzy pracują w małych zespołach,  realizują ćwiczenia w parach i indywidualnie. Uczestnicy zachęcani są do dzielenia się problemami i szukania rozwiązań, udzielają sobie nawzajem wskazówek i życzliwych acz rzeczowych komentarzy.
 • Program szkolenia przedstawia przykłady z biznesu oraz sprawdzone metody do zastosowania w pracy z zespołem. Wykorzystywane są studia przypadków, testy, scenki, analizy fragmentów filmów, artykułów prasowych, dyskusje.
 • Materiał teoretyczny ilustrowany jest  przykładami z literatury i prasy branżowej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 

Rozpoczęcie

 • wnioski z doświadczeń uczestników z pracy zespołowej i kierowania zespołami

O zespołach

 • grupa a zespół, rodzaje i formy zespołów, istota pracy zespołowej
 • rola zespołów w realizacji strategii organizacji
 • zarządzanie hierarchiczne, funkcyjne, projektowe
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej (model Leonciniego)

Budowanie zespołu

 • kryteria i uwarunkowania biznesowe
 • cel zespołu a cele indywidualne jego członków
 • pożądany skład zespołu, role zespołowe (model Belbina)
 • charakterystyka i sposób pracy skutecznego zespołu
 • etapy budowania zespołu i zadania lidera na każdym etapie (model Tuckmana)
 • współczesne teorie dotyczące efektywnych zespołów, przykłady z biznesu

Skuteczny lider zespołu

 • style przywództwa: analiza przypadków oraz krytyczna ocena przyczyn i skutków (przykłady z biznesu, historii)
 • ewolucja teorii przywództwa, uwarunkowania
 • teorie zarządzania sytuacyjnego (Herseya Blancharda, Adair’a)
 • autodiagnoza – jakim jestem liderem
 • rola, zadania i wymagane kompetencje lidera zespołu w obecnej rzeczywistości
 • wyzwania biznesowe dla lidera; logika i praktyka zarządzania przez cele

Działania pomocne w kierowaniu zespołem

 • rodzaje zachowań, techniki, modele, narzędzia
 • zasady współpracy członków zespołu
 • przygotowanie komunikatów i wystąpień lidera zespołu
 • dobra organizacja pracy własnej i zespołu, zasady
 • delegowanie zadań, techniki
 • doradzanie i wspieranie, zasady
 • źródła i symptomy trudnych sytuacji w zespole, diagnoza i rozwiązywanie, metody
 • konflikty w zespole, rola, diagnoza przyczyn i ocena skutków, metody rozwiązywania
 • motywowanie członków zespołu: teorie i skuteczne motywatory
 • skuteczna informacja zwrotna, metody i zasady udzielania

Komunikacja w zespole

 • środki, metody i zasady komunikacji z członkami zespołu
 • model „język perswazji”, zwroty pomocne do realizacji celów zespołu

Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, gdyż zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych pozwalających wykorzystać poznane techniki i metody pracy już na zajęciach. W przypadku szkoleń zamkniętych, ostateczna wersja programu jest efektem poznania potrzeb uczestników i celów Klienta, zatem niektóre zagadnienia mogą być rozbudowane lub skrócone.