Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5058
Ewa Gugała-Hugues • Strategiczne planowanie marketingowe • Warszawa

STRATEGICZNE PLANOWANIE MARKETINGOWE

CEL

Poznanie logiki i procesu strategicznego planowania marketingowego, wykorzystanie  najlepszych praktyk  w tym zakresie oraz dostępnych modeli i narzędzi.

DLA OSÓB, KTÓRE

 • pracują w dziale marketingu, są zaangażowane w proces planowania marketingowego i zarządzanie produktami
 • pragną uporządkować i poszerzyć wiedzę marketingową i doświadczenia praktyczne
 • pracują w innych działach firmy i chcą poznać myślenie i działania marketingowe

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • opracować strategiczny plan marketingowy
 • analizować  informacje o otoczeniu  firmy i zmianach na rynku
 • ocenić zasoby firmy w kontekście oczekiwań klientów i możliwości rynkowych
 • poznać potrzeby i zrozumieć zachowanie klienta
 • zarekomendować  działania operacyjne spójne ze strategią marketingową
 • wykorzystać  w codziennej pracy dostępne modele, narzędzia i techniki marketingowe

FORMUŁA

 • Program odzwierciedla holistyczne podejście do marketingu, reprezentowane przez  the Chartered Institute of Marketing, i przedstawia związki ze strategią organizacji oraz poszczególne kroki w planowaniu marketingowym. Uczestnicy poznają te etapy budując plan marketingowy dla, opisanej w case study, firmy, gotowej do wprowadzenia zmian w ofercie produktów. Podejście takie pozwala zrozumieć logikę i praktycznie wykorzystać modele i narzędzia w trakcie zajęć. Proces analizy i planowania ma odniesienie do rzeczywistości i jest mocno osadzony w realiach ekonomicznych.
 • Szkolenie jest interaktywne,  większość czasu uczestnicy pracują  w małych zespołach i wymieniają  poglądy, sugerują rozwiązania i prezentują dokonania na forum grupy.
 • Teoria  ilustrowana jest przykładami z biznesu, literatury i  prasy branżowej oraz filmami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 18 osób
 • Prowadzone po polsku i po angielsku. 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Rozpoczęcie

 • zebranie doświadczeń uczestników w obszarze planowania marketingowego i zarządzania produktami

Planowanie  marketingowe w organizacji

 • marketingowa orientacja firmy
 • rola marketingu strategicznego
 • struktura planu marketingowego
 • prezentacja narzędzi i metod przydatnych w opracowywaniu strategii marketingowej

Omówienie case study

Klienci

 • współczesny klient – jak go poznać i zrozumieć?
 • proces decyzji o zakupie; jakie są i jak minimalizować ryzyka zakupowe
 • różnorodność potrzeb klientów, źródła pozyskiwania informacji
 • consumer insight –jak  odkryć i wykorzystywać
 • badania marketingowe pomocne w zrozumieniu zachowania klientów

Analiza firmy i otoczenia:

 • strategia firmy i jej konsekwencje dla rozwiązań marketingowych
 • wpływ środowiska zewnętrznego i wewnętrznego na firmę i marki
 • analiza konkurencji, benchmarking

Diagnoza sytuacji

Opracowanie strategii marketingowej:

 • wyznaczanie celów  marketingowych, spójność z celami biznesowymi
 • wybór strategii wzrostu
 • segmentacja i  wybór grup docelowych

Marketingowe działania taktyczne

 • logika i wykorzystanie modelu Marketing Mix 7P
 • cykl życia produktu i możliwych działań na każdym etapie
 • rola marki i zarządzanie marką ; pozycjonowanie marki
 • miejsce poszczególnych marek w portfolio i ocena ich potencjału
 • proces wprowadzenia nowego produktu
 • rola ceny i strategie cenowe
 • zintegrowana komunikacja marketingowa
 • charakterystyka usług, planowanie budżetu marketingowego
 • kontrola działań i wyznaczanie wskaźników efektywności działań (KPIs)

Propozycja strategii marketingowej i działań taktycznych 

 • prezentacje zespołowe, dyskusja, informacja zwrotna

Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, gdyż zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych pozwalających wykorzystać poznane techniki i metody pracy już na zajęciach. W przypadku szkoleń zamkniętych, ostateczna wersja programu jest efektem poznania potrzeb uczestników i celów Klienta, zatem niektóre zagadnienia mogą być rozbudowane lub skrócone.