Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5058
Ewa Gugała-Hugues • Planowanie strategiczne

PLANOWANIE STRATEGICZNE

CEL

 • Poznanie procesu opracowania planu strategicznego oraz etapów planowania, technik i narzędzi wspomagających ten proces.

DLA OSÓB, KTÓRE

 • mają za zadanie opracować plan strategiczny organizacji
 • koordynują lub są włączone w proces planowania strategicznego
 • powinny mieć umiejętności spojrzenia na firmę w szerokim, strategicznym kontekście
 • poszukują nowego modelu rozwoju firmy

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • samodzielnie opracować plan strategiczny, dla firmy lub departamentu
 • zbierać i analizować informacje dotyczące otoczenia biznesowego oraz wyciągać wnioski wpływające na strategię firmy
 • rozumieć jak ocenić zasoby firmy w kontekście możliwości i wyzwań rynkowych
 • zaproponować, spójne ze strategią, działania taktyczne
 • prezentować i argumentować zasadność ich wdrożenia
 • praktycznie wykorzystać dostępne modele, narzędzia i techniki

FORMUŁA

 • Program odzwierciedla podejście do myślenia o biznesie reprezentowane przez the Chartered Institute of Marketing, wiodącą organizację marketingową w Europie, i prezentuje poszczególne kroki w planowaniu strategicznym. Uczestnicy opracowują strategię dla firmy przedstawionej w case study. Podejście takie pozwala zrozumieć logikę i etapy planowania strategicznego oraz wykorzystać rekomendowane modele i schematy już w trakcie zajęć. Proces analizy i planowania ma odniesienie do rzeczywistości i jest mocno osadzony w realiach ekonomicznych.
 • Szkolenie jest interaktywne, większość czasu uczestnicy pracują w małych zespołach i wymieniają poglądy, sugerują rozwiązania i prezentują dokonania na forum grupy.
 • Teoria ilustrowana jest przykładami z biznesu, literatury i prasy branżowej oraz filmami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku i po angielsku

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Rozpoczęcie

 • wymiana poglądów i dotychczasowych doświadczeń w zakresie planowania strategicznego

Zasadność budowania strategii

 • analiza sukcesów i porażek organizacji biznesowych
 • skutki właściwych i nieracjonalnych decyzji

Strategia i planowanie strategiczne

 • wizja i misja, wartości, perspektywa strategiczna
 • logika procesu planowania strategicznego, korelacja celów i działań
 • struktura planu strategicznego (piramida strategiczna)
 • podejścia do planowania strategicznego (Osterwalder Business Model Innovation, Strategia Błękitnego Oceanu, Balanced Scorecard)

Prezentacja case study

Sesja analityczna

 • analiza otoczenia, czynników makroekonomicznych i trendów
 • analiza otoczenia wewnętrznego: konkurentów, interesariuszy, dostawców
 • analiza potencjału firmy, struktury organizacyjnej i kultury
 • określenie potencjału rynku – poznanie oczekiwań klientów oraz ryzyk zakupowych
 • szukanie najlepszych wzorców

Zebranie kluczowych informacji i wniosków do opracowania strategii

 • podsumowanie procesu analizy i diagnoza (model SWOT)

Opracowanie wizji i misji firmy

 • metodyka i wytyczne
 • przykłady i inspiracje

Ustalenie celów

 • cel biznesowy i cele strategiczne (model SMART)
 • korelacja celów

Sesja kreatywna – budowa strategii

 • rekomendowane działania w odniesieniu do wniosków z analizy strategicznej
 • wybór strategii uzyskania przewagi konkurencyjnej
 • wskazanie kierunków strategicznych
 • określenie priorytetów strategicznych (Matryca Priorytetyzacji)
 • wyznaczanie wskaźników efektywności (KPIs)
 • metody kontroli działań

Prezentacje opracowanych strategii

 • wykorzystanie modelu piramidy strategicznej
 • dyskusja, informacja zwrotna
 • ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, zaangażowania w proces analityczny, dyskusje i rekomendacje. Powyższa propozycja programowa nie jest ostateczna – ta zawsze powstaje po dokładnym zbadaniu potrzeb uczestników, oczekiwań klienta i ostatecznym ustaleniu celów szkolenia. Poszczególne moduły czy zagadnienia mogą zostać rozbudowane lub okrojone.