Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5058
Ewa Gugała-Hugues • Efektywna komunikacja biznesowa • Warszawa

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA BIZNESOWA

CEL SZKOLENIA

Poznanie zasad skutecznego przekazywania informacji w biznesie oraz nabycie biegłości w formułowaniu komunikatów biznesowych, pisemnych i ustnych.

DLA OSÓB, KTÓRE

 • mają problemy z przekazywaniem informacji w sposób uporządkowany, jasny i klarowny
 • chcą nabrać biegłości w budowaniu profesjonalnych, precyzyjnych komunikatów biznesowych, ustnych i pisemnych

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIU UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • dostrzec potrzeby odbiorcy informacji i widzieć jego sposób postrzegania rzeczywistości
 • dopasować formę komunikacji do sytuacji i celu, jaki chce się osiągnąć
 • precyzyjnie wyrażać myśli, aby być zrozumiałym przez odbiorcę
 • argumentować, prezentować opinie, przedstawiać propozycje (w formie pisemnej i ustnej)
 • dobierać środki komunikacji, nie angażować emocji
 • wdrażać  zasady i metody komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz pisać  poprawne teksty  biznesowe.

FORMUŁA

 • Program szkolenia prezentuje zasady i metody pozwalające dobrze komunikować się w sytuacjach biznesowych i osiągać założone cele. Pozwala na poszerzenie wiedzy na temat komunikacji, poznanie psychologicznych uwarunkowań komunikacji międzyludzkiej i praktycznych rozwiązań. Umożliwia poznanie swoich  mocnych i słabych stron w obszarze wymiany informacji oraz zrozumienie jak  komunikować się bez emocji. Wykorzystuje studia przypadków.
 • Spotkanie ma charakter warsztatowy, mocno angażuje uczestników, którzy pracują w małych zespołach,  realizują ćwiczenia w  parach, indywidualnie. Uczestnicy zachęcani są do dzielenia się problemami i szukania rozwiązań, udzielają sobie nawzajem wskazówek i życzliwych acz rzeczowych komentarzy.
 • Program szkolenia zawiera przykłady z biznesu  i  sprawdzone techniki komunikacji do zastosowania  w codziennej praktyce zawodowej. Wykorzystuje się gry,  testy, scenki, analizy fragmentów filmów, artykułów prasowych, dyskusje.
 • Materiał teoretyczny ilustrowany jest  przykładami z literatury i  prasy branżowej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 

Rozpoczęcie

 • wymiana poglądów i doświadczeń uczestników w obszarze komunikacji w biznesie

Wprowadzenie do zagadnienia komunikacji

 • definicja, różne modele komunikacji, waga dobrej komunikacji w pracy zespołowej
 • przyczyny porażek komunikacyjnych, bariery w komunikacji, źródła zakłóceń
 • czynniki, od których zależy co i jak komunikujemy

Formy komunikacji

 • komunikacja niewerbalna – dlaczego zwracać uwagę na zachowanie oraz czym jest nasze zachowanie dla tych, którzy nas obserwują
 • jak rozpoznawać intencje, odczucia i emocje obserwując rozmówcę
 • komunikacja werbalna, jedno i dwustronna
 • aktywne słuchanie, podstawowe zasady, techniki, zastosowanie
 • spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego

Dostosowanie sposobu komunikacji do adresata

 • komunikacja interpersonalna a cechy osobowościowe, style społeczne
 • znajomość siebie i innych, jak unikać emocji w komunikacji

Cel i efekt komunikatu

 • co chcę osiągnąć – określanie celu i strategii komunikacji
 • pomocne modele (np. AIDA) , omówienie
 • praca z dokumentem „Arkusz założeń”, pomocnym w sprecyzowaniu celu i strategii

Sekret skutecznej perswazji

 • zasady przekonywania opartego na logice
 • model „język perswazji”: wykorzystanie zwrotów pomocnych, unikanie szkodliwych

Komunikacja ustna w biznesie

 • formy i okazje wystapień, wymiany pogladów
 • czynniki, od których zależy forma, treść, cel, oczekiwane efekty
 • zasady przygotowania dobrego wystapienia

Dokumenty pisemne w biznesie

 • rodzaje dokumentów, charakterystyka, adresaci,

Przygotowanie biznesowego komunikatu pisemnego

 • zasady tworzenia czytelnego dokumentu, punkt widzenia odbiorcy
 • opracowanie struktury i planu dokumentu, organizacja materiału
 • rekomendowane techniki pisania, w zależności od celu
 • zabójcze frazy – jakich sformułowań unikać

Praca nad tekstem

 • opracowanie różnych dokumentów pisemnych np. list do klienta, list motywacyjny, oferta, komunikat prasowy, raport biznesowy (w małych zespołach lub indywidualnie)

Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, gdyż zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych pozwalających wykorzystać poznane techniki i metody pracy już na zajęciach. W przypadku szkoleń zamkniętych, ostateczna wersja programu jest efektem poznania potrzeb uczestników i celów Klienta, zatem niektóre zagadnienia mogą być rozbudowane lub skrócone.