Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5058
Ewa Gugała-Hugues • Budowanie marki i zarządzanie marką • Warszawa

BUDOWANIE MARKI I ZARZĄDZANIE MARKĄ

CEL

Zdobycie wiedzy na temat roli marki we współczesnym świecie, nauczenie się jak markę zbudować i jak nią zarządzać.

DLA OSÓB, KTÓRE

 • odpowiadają za działania marketingowe w firmie (zarządzanie marką, komunikację)
 • mają za zadanie zbudować nową markę
 • zdobywają doświadczenie w obszarze marketingu

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • przeprowadzić analizę otoczenia i marki oraz wyciągnąć wnioski
 • odkryć oczekiwania klientów i odpowiedzieć na nie ofertą składaną przez markę
 • stworzyć fundament i strategię marki oraz opracować plan działania
 • dobrać metody i środki komunikacji
 • wykorzystać dostępne narzędzia i metody do kreowania marki i zarządzania nią

FORMUŁA

 • Punktem wyjścia do stworzenia programu było holistyczne podejście do marketingu i zarządzania marką, reprezentowane przez  the Chartered Institute of Marketing, wiodącą organizację marketingową w Europie.
 • Uczestnicy szukają najlepszych praktyk i sprawdzonych rozwiązań w procesie budowania marki, odnosząc działania do otaczającej, zmieniającej się rzeczywistości. W zespołach i na forum grupy dyskutują na temat roli marki w biznesie, i nie tylko, analizują prawdziwe przykłady marek, ich sukcesy lub porażki, krytycznie oceniając przyjęte strategie. Weryfikują adekwatność teorii i konceptów marketingowych. Wykorzystywane są studia przypadków (case studies), co ułatwia wykonywanie ćwiczeń, pozwala zrozumieć logikę budowania strategii marki i sposób wykorzystania modeli i schematów w trakcie zajęć.
 • Szkolenie jest interaktywne, uczestnicy pracują  w małych zespołach, prezentują wnioski.
 • Teoria  ilustrowana jest przykładami z biznesu, literatury i  prasy branżowej oraz filmami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 

Rozpoczęcie

 • Wymiana doświadczeń uczestników z dotychczasowych działań marketingowych i budowania marki

Czego uczą historie marek

 • analiza sukcesów i porażek kilku znanych marek
 • rezultaty wyborów i decyzji biznesowych, krytyczna ocena
 • trendy i zjawiska wykorzystywane do tworzenia marek

Istota marki

 • produkt a marka – czy w dzisiejszym świecie istnieją jeszcze produkty
 • marka w ujęciu historycznym, funkcje i korzyści z budowania marki
 • definicje i komponenty marki
 • definicja i składniki kapitału marki (brand equity)
 • tożsamość  marki (brand identity)  i wizerunek marki (brand image)
 • esencja marki (model BEW) i kluczowy benefit marki, czemu służy

Rola marki

 • znaczenie i funkcja marki w biznesie, marka – jeden z zasobów strategicznych firmy
 • znaczenie marki dla klienta, procesy zakupowe i wyzwania, ryzyka zakupowe
 • strategia organizacji a strategia marki

Zasady i działania budujące silną markę

 • analiza otoczenia i wnioski do strategii marki
 • segmentacja, wybór grupy docelowej i jej dokładna charakterystyka
 • potrzeby i oczekiwania klienta (customer insight)- jak je odkryć
 • pozycjonowanie: koncepcja, cele, uwarunkowania rynkowe, narzędzia (brand puzzle, brand scope, brand key)
 • architektura marki, kluczowe decyzje, identyfikatory
 • strategia komunikacji, czynniki determinujące
 • wybór narzędzi komunikacji w kontekście pozycjonowania, efektywność komunikacji
 • zachowanie ciągłości i jednorodności, strategie repozycjonowania, rozszerzania – możliwości i ograniczenia

Zarządzanie marką

 • fazy rozwoju marki (model PLC) oraz narzędzia marketingowe na różnych etapach
 • zarządzanie portfelem marek i kształtowanie oferty firmy  (macierz BCG)
 • kreowanie nowej marki – źródła inspiracji
 • strategiczny plan marki” – zapis celów i kierunków działania (model Piramidy Marki)
 • metody i techniki pomiaru efektywności budowania marki
 • personal branding – budowanie marki własnej

Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, gdyż zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych pozwalających wykorzystać poznane techniki i metody pracy już na zajęciach. W przypadku szkoleń zamkniętych, ostateczna wersja programu jest efektem poznania potrzeb uczestników i celów Klienta, zatem niektóre zagadnienia mogą być rozbudowane lub skrócone.