Badanie potrzeb użytkowników projektu

  Dobre poznanie potrzeb i oczekiwań użytkowników to jeden z aspektów pracy projektowej, niestety niedoceniany, wręcz pomijany. Jak zrealizować cel projektu, jeśli nie wiemy czy odbiorcy czekają na nasze nowe rozwiązanie? Czy w ogóle ktoś tego potrzebuje? Jak określić...

Uwaga na badania!

Niewiele da się zdziałać w dziale marketingu w dużej firmie bez „badań”. Czasami urastają do rangi wyroczni. Badania rynku – wydawane są na nie duże kwoty, a potem, na podstawie wniosków, podejmowane są decyzje strategiczne i finansowe. Błędy często kosztują.. Badania...

Umiejętności interpersonalne

Umiejętności interpersonalne (interpersonal skills), to umiejętności i zdolności społeczne, które umożliwiają budowanie relacji międzyludzkich; czasem określane są jako life skills: „umiejętności życiowe”, wpływające na to, jak radzimy sobie w życiu. Z szeregu takich...